Cea mai bună și frumoasă biografie a Cardinalului Iuliu Hossu

Recenzii

Cardinalul Iuliu Hossu

Cu multă bucurie și emoție prezint lucrarea semnată de către domnul Gelu Hossu: Cardinalul Iuliu Hossu – Spirit al Adevărului. Apărută la Editura noastră Viața Creștină (format A5, 64 pagini), fiind și sub egida Asociației Cardinal Iuliu Hossu, această lucrare se înscrie în dinamica editorială urmată în ultima perioadă de timp, și anume editarea cât mai multor lucrări cu caracter istoric prin care să promovăm istoria adevărată a Bisericii Greco-Catolice din România și a vrednicilor slujitori ai ei, mai ales din timpul prigoanei comuniste, împotriva tuturor tendințelor falsificatoare care n-au încetat să se facă simțite pe tot parcursul istoriei acestei Biserici românești.

În acest sens, un aspect important era acela de a propune cititorilor de astăzi o scurtă biografie a Cardinalului Iuliu Hossu. Cu adevărat, lucrarea domnului Gelu Hossu împlinește cu asupra de măsură acest aspect. În cuvinte alese, însoțite de imagini, lucrarea prezintă sintetic întreaga viață a vrednicului ierarh, începând cu nașterea în satul Milașul Mare, continuând cu hirotonirile întru preoției și, apoi, întru arhierie, cu momentul vestirii „plinirii vremii” de la Alba Iulia (1 decembrie 1918), cu neobosita muncă pastorală, cu începutul calvarului pentru Biserica Greco-Catolică și ierarhii ei (anul 1948), cu domiciliile obligatorii, pentru a se încheia cu trecerea sa la Domnul, precum și „înhumarea, deshumarea și reînhumarea” sa.

Nu sunt uitate nici Memoriile Cardinalului, apărute pentru prima oară la Editura Viața Creștină în anul 2003 și care se vor reedita anul acesta, toate culminând cu un cuvânt umplut de optimismul unui vrednic credincios creștin greco-catolic: „În viața sa trecută și prezentă, trăită în libertate sau în arestare pentru credință, Cardinalul Iuliu Hossu a cutreierat și cutreieră cu puterea spiritului întreaga eparhie, a cuminecat și cuminecă fără întrerupere pe toți credincioșii provinciei bisericești, a sfințit și sfințește toate bisericile vechi ori noi ale eparhiei, a binecuvântat și binecuvântează toate familiile creștine ale României, preamărind o singură Biserică, una Vie, Luptătoare și Învingătoare.”

Pr. Daniel AVRAM