Sus inimile!

Recenzii

Orice încercare de a scoate la lumină adevărul istoric reprezintă, în general, un demers înțesat cu multe capcane și pericole. Istoricul, adică cercetătorul trecutului omenesc, datorită metodelor științifice pe care și le-a însușit, și pe care le aplică cu scrupulozitate în munca-i oricum dificilă, reușește într-o foarte mare măsură să evite aceste pericole ce-l pot dezorienta și lăsa departe de adevăr sau îl pot conduce în chiar contrariul acestuia. Oricum, se cade a accepta, așa precum acceptă istoricii înșiși, că adevărul absolut al lumilor trecute este imposibil de cunoscut de către noi, oamenii acestor zile. Ceea ce reușește istoricul, de fapt, este o foarte mare apropiere de adevărul istoric pe care îl studiază și o reconstituire a ceea ce a fost. Așadar, pretenția deținerii adevărului „celui mai adevărat”, a adevărului suprem, este deplasată și fără substanță.

Conștient de aceste realități, Gelu Hossu, autorul lucrării, intitulată sugestiv Sus inimile! Acțiunea greco-catolică pentru repunerea în drepturi a Bisericii 1955-1956, și având ca principal subiect de studiu Dumnezeiasca Liturghie din 12 august 1956, nu-și propune decât să realizeze o reconstituire cât mai fidelă a evenimentelor din acea perioadă, așa precum sunt ele consemnate în diverse documente din arhivele fostei Securități. Pentru a ajunge să redea desfășurarea cronologică a celor petrecute în perioada amintită, mai ales în mediul bisericesc greco-catolic, autorul a fost nevoit să întreprindă o muncă de cercetare remarcabilă, analizând critic și istoric mii de documente, pentru a le păstra doar pe acelea care aduc o lumină clară și veridică asupra evenimentelor. Se cuvine să remarcăm și stilul narativ deosebit de luminos și captivant în care Gelu Hossu a dorit să prezinte trăirile, luptele spirituale, speranțele, dezamăgirile și faptele de rezistență ale episcopilor, preoților, călugărilor, călugărițelor și simplilor credincioși greco-catolici din România anilor 1955-1956.

Printre preoții greco-catolici care au refuzat trecerea la Biserica Ortodoxă se numără și părintele Vasile Chindriș. Așa precum reiese din această lucrare, el a avut un rol activ în lupta de repunere în drepturi a Bisericii Greco-Catolice și, mai ales, a fost celebrantul principal al Sfintei Liturghii săvârșită pe scările din fața Bisericii Piariste din Cluj, în data de 12 august 1956. Pentru cititorii revistei „Viața Creștină” și pentru toți cei apropiați ai editurii clujene cu același nume – editura oficială a Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla -, paginile acestei lucrări ce vorbesc despre părintele Chindriș vor fi tot atâtea ocazii de a descoperi trăsăturile de personalitate și acțiunile curajoase ale celui care a fost și fondatorul revistei și editurii amintite mai sus.

În încheiere, trebuie amintit faptul că apariția lucrării domnului Gelu Hossu în cadrul editurii „Viața Creștină” se înscrie într-o perspectivă editorială importantă: aceea de a pune în mâinile și mai ales inimile cititorilor exemplele de demnitate, dăruire și jertfă ale episcopilor, preoților, persoanelor consacrate și credincioșilor greco-catolici, care n-au acceptat târguielile regimului comunist ateu, ci și-au păstrat credința neștirbită chiar cu prețul vieții, căci pentru ei, precum mărturisea primul cardinal al românilor, Iuliu Hossu, credința lor a fost viața lor, așa precum, azi, pentru noi, „credința noastră este viața noastră”, și așa ar trebui să rămână până la sfârșit.

Format 14 x 20 cm, 272 p, 25 lei.

Pr. Daniel AVRAM