Caută pacea și o urmează

Recenzii

„Este important pentru noi să-nțelegem că drumul spre Dumnezeu și desăvârșire, ce ni se cere să-l parcurgem, e străbătut cu mult mai mare folos și repeziciune, ba chiar și ușurință, atunci când omul s-a deprins, încetul cu încetul, ca-n orice împrejurări să-și păstreze în adâncurile sinelui pacea inimii. Căci numai așa se face supus Spiritului Sfânt, iar Domnul realizează în el, prin mijlocirea harurilor Sale, mult mai multe decât ar fi putut-o face singur, prin propriile-i strădanii.”

Autorul

Jacques Philippe s-a născut la 12 martie 1947, în Franța. În 1976 s-a alăturat Comunității Fericirilor. A petrecut apoi mai mulți ani în Ierusalim și Nazaret, adâncindu-se în studiul limbii ebraice și al rădăcinilor creștinismului. Din 1981 a studiat teologia și dreptul canonic la Roma, și tot acolo și-a început activitatea sa de îndrumător spiritual. În 1994 s-a întors în Franța, unde a avut diferite responsabilități. În ultimii ani s-a dedicat în principal îndrumării spirituale și predicării de reculegeri.