Duminică, 14 septembrie 2014, la Centru spiritual „Manresa” al Ordinului „Societatea lui Isus” (SJ), în prezenţa unui numeros public, a avut loc lansarea cărţii „Prilej sau ispită? Şcoală practică pentru a discerne şi a decide”. Lucrarea îl are ca autor pe unul dintre cei mai cunoscuţi biblişti italieni, pr. iezuit Silvano Fausti, şi a apărut recent la Editura „Viaţa Creştină”. Din motive de sănătate, autorul nu a putut să participe la lansare, fiind reprezentat de pr. Aldo Genesio SJ, sosit din Italia. La momentul spiritual-cultural a fost invitat şi Preasfinţitul Florentin Crihălmeanu.

O primă descriere a lucrării a făcut-o pr. Marius Taloş, superior regional SJ, care a colaborat la traducerea în limba română: „Este o carte care răspunde multor întrebări, pentru orice iubitor de bine şi de frumos, de Dumnezeu şi de viaţă spirituală; un manual practic, ce ne învaţă să discernem şi să decidem, să alegem binele şi să-l putem urma”.

În continuare, Preasfinţitul Florentin a vorbit despre pr. Silvano Fausti, pe care l-a cunoscut personal, amintind că a avut un exemplar din această carte în anul 2000, la trei ani după prima ediţie dintre cele patru apărute până în prezent: „Am citit-o cu multă bucurie, admirând limpezimea cu care puncta probleme esenţiale ale vieţii spirituale, făcând subtile deosebiri şi oferind reguli clare de discernământ şi decizie. Ca un bun călugăr iezuit, cu experienţă misionară în diferite colţuri ale lumii, Silvano Fausti a urmat în acest manual cartea de «Exerciţii Spirituale» a fondatorului Ordinului Iezuit, Sfântul Ignaţiu de Loyola. Arta pr. Silvano Fausti este aceea de a spune într-un mod relativ simplu aspecte complexe ale vieţii spirituale, a reliefa într-o manieră uşor umoristică şi, uneori, chiar ironică aspecte serioase şi grave, chiar pericole ale vieţii cotidiene. Cartea se caracterizează printr-un stil pedagogic care, în mod treptat şi cu abilitate, conduce sufletul cititorului spre un nou mod de viaţă, unul conştient, responsabil şi liber, în deplinătatea iubirii creştine lăsată de Domnul spre mântuirea sufletelor”. Preasfinţia Sa şi-a exprimat bucuria că volumul a apărut şi în limba română, mulţumind pr. Marius Taloş, directorului Editurii „Viaţa Creştină”, pr. Daniel Avram, tuturor celor care au colaborat pentru traducerea şi editarea acestuia.

Directorul Centrului „Manresa”, pr. Olivo Bosa SJ, a depus o mărturie despre faptul că mesajul cărţii lui Silvano Fausti este unul viu – vreme de nouă luni, în timp ce se lucra la traducerea volumului, pr. Bosa a făcut experienţa de a parcurge acest text printr-o meditaţie continuă săptămânală, alături de grupul de tineri participanţi la ciclul „Buna vestire la mănăstire”: „Prin aceşti tineri, textul a fost folosit ca rug de rugăciune; ei l-au transformat în viaţă, pentru că nu este un text de citit, ci unul de trăit”.

A urmat cuvântul traducătorului, fr. Iosif Şandoru SJ, care a mulţumit persoanelor cu care a colaborat: pr. Marius Taloş, pr. Cristian Langa şi tânăra Adriana Gherasim. Din experienţa sa, a definit patru atuuri ale lucrării: în primul rând, „este o carte despre concretul interior”; apoi, „este o carte care vorbeşte despre spiritul care locuieşte în cuvânt, ajutându-ne să descoperim ce fel de motivaţii stau în spatele faptelor noastre”; o a treia calitate: „este o carte pentru cei care au de luat decizii existenţiale, oferind un ghid pentru a face o opţiune fundamentală şi, mai ales, pentru a o duce la îndeplinire”; în ultimul rând, este o carte spirituală sub formă de culegere de exerciţii: „nu este o lucrare numai de citit, ci de meditat, de reflectat şi de aplicat la propria viaţă”.

În încheiere, Preasfinţitul Florentin a dorit să lectureze câteva rânduri scrise de Silvano Fausti despre acest volum: „Citind acest text vei descoperi un nume nou, numele tău, pe care nimeni în afară de tine nu îl poate cunoaşte. Este numele Însuşi al lui Dumnezeu cu care El te-a chemat întotdeauna şi te-a iubit în Fiul Său încă înainte ca tu să exişti, înainte de crearea lumii. La acest nume tu vei răspunde liber, realizând, prin alegerile tale, plinătatea de viaţă şi de fericire la care Dumnezeu te-a destinat. Vei trăi din libertatea Sa de a iubi. Şi a iubi este frumos”.

Cartea poate fi procurată de la Librăria „Viaţa Creştină” (Piaţa Cipariu), Editura „Viaţa Creştină” (str. Moţilor nr. 26) sau de pe acest site.