Colaboratorii Crucii

Recenzii

Pr. Nicolae Pura
Colaboratorii Crucii

Editura „Viaţa Creştină”, 2011
44 pagini, format 10×14 cm

Scrisă în 1944, într-o perioadă de vârf a literaturii religioase greco-catolice, broşura atât de apreciatului părinte Nicolae Pura se dovedeşte a fi la fel de actuală şi în zilele noastre, o lume supusă tot mai multor tentaţii de îndepărtare de sacru. Inspirat de o bibliografie de substanţă, autorul caută să conducă cititorul spre înţelegerea necesităţii ataşamentului faţă de valorile fundamentale ale creştinismului, singura cale de a stăvili răul ce pândeşte lumea şi pe fiecare în parte.

Argumentele în acest sens ne sunt oferite încă din primele pagini, stârnindu-ne interesul în a ne putea identifica cu colaboratorii Crucii mântuitoare: „Hristos a început opera de îndreptare a lumii acum două mii de ani, prin Răstignirea Sa pe Cruce. Îndreptarea de azi a lumii nu se poate înfăptui decât tot prin Cruce – dar, cu deosebirea că atunci s-a răstignit Hristos, iar azi trebuie să se răstignească creştinii. Împotriva violenţei răului, Hristos nu răspunde cu violenţă.

Iată ce înţelegem prin colaboratorii Crucii: sunt toţi aceia care lucrează pentru triumful Binelui şi al Dreptăţii, prin răstignirea răului din ei şi din alţii. Noi ne dăm seama că nu suntem buni, nici drepţi, dar putem face ca Binele şi Dreptatea să se facă sau să nu se facă; putem face ca Binele absolut, Dumnezeu, să trăiască sau să moară în noi.

De fiecare dată când nu facem efortul ce-l putem face, se întâmplă, din vina noastră, o micşorare a Binelui în lume. Cine face răul şi păcatul, ucide Binele şi face lumea mai rea. Iar cine vrea să facă lumea mai bună, trebuie să omoare păcatul, trebuie să devină colaboratorii Crucii.

Aceste două cuvinte: „colaboratorii Crucii”, au un sens atât de adânc încât îmi dau seama că mi-am impus un risc atunci când m-am decis să dezvolt acest subiect. Dar ele sunt de o aşa de mare valoare şi de o atât de mare actualitate încât merită orice risc.

Colaboratorii Crucii sunt toţi aceia ce luptă pentru împărăţia lui Hristos, prin cultură, ştiinţă, literatură, dar în mod special îi numim colaboratorii Crucii pe aceia care, împotriva răutăţii şi imoralităţii de acum, luptă pentru o lume nouă prin rugăciune, prin jertfă şi pocăinţă, răspunzând armelor violente ale răului cu arma spiritului”.