Casa de Editură Viaţa Creştină a Eparhiei de Cluj-Gherla anunţă apariţia volumului “La şcoala Spiritului Sfânt. Cum putem recunoaşte zilnic inspiraţiile Spiritului Sfânt”, semnată de Jacques Philippe. Volumul este tradus de Mihaela Farauanu, iar prefaţa este semnată de Tonny-Leonard Farauanu. “Experienţa multor îndrumători spirituali cu autoritate conclude că majoritatea oamenilor nu ajung să progreseze în viaţa spirituală fie din lipsă de generozitate faţă de Dumnezeu, fie din cauza lipsei unei îndrumări spirituale bune”, citim în prefaţă.

“Cartea părintelui Jacques Philippe, un preot cu o vastă experienţă spirituală”, mai citim în prefaţă, “îşi propune să ofere un mic ajutor în formarea docilităţii faţă de Spiritul Sfânt, care este artizanul principal al progresului nostru spiritual. Prin urmare, lucrarea de faţă poate fi folositoare atât începătorilor în viaţa spirituală, cât şi celor care trec prin prima purificare pasivă. […] După ce arată că sfinţenia este lucrarea Spiritului Sfânt […], părintele oferă zece principii a căror aplicare favorizează apariţia inspiraţiilor divine. […] Sper ca acest mic tratat spiritual, scris cu claritate şi simplitate, izvorât dintr-o vastă experienţă spirituală şi pastorală, să răspundă întrebărilor multor persoane care caută lumină în drumul lor către desăvârşire. Evident, simpla lectură a cărţii nu va fi de prea mult folos spiritual, dacă nu va fi însoţită de experienţa încercărilor de a pune în practică principiile enunţate în ea. Fie ca Spiritul Sfânt, Sfinţitorul, să îi conducă pe cititorii acestei cărţi la o lectură vie şi la transformarea deplină în sfinţi ai Dumnezeului celui viu.” Iată şi cele zece principii amintite: 1) A practica lauda şi mulţumirea; 2) A le dori şi a le cere; 3) A se decide a nu-i refuza nimic lui Dumnezeu; 4) A practica ascultarea filială şi încrederea; 5) A practica abandonarea; 6) A practica detaşarea; 7) A practica tăcerea şi pacea; 8) A persevera cu fidelitate în rugăciune; 9) A examina mişcările inimilor noastre; 10) A practica deschiderea inimii faţă de un părinte spiritual.

Autorul, Jacques Philippe, s-a născut într-o familie creştină, la 12 martie 1947, în Lorraine, Franţa. După ce a studiat matematica a petrecut câţiva ani predând şi ocupându-se cu cercetarea ştiinţifică. În 1976 a întâlnit Comunitatea Fericirilor, fondată cu puţin timp înainte, şi a răspuns la chemarea lui Dumnezeu de a-L urma în această vocaţie. A petrecut apoi mai mulţi ani în Ierusalim şi Nazaret, adâncindu-se în studiul limbii ebraice şi a rădăcinilor ebraice ale creştinismului. Din 1981 a studiat teologia şi dreptul canonic la Roma, şi tot acolo şi-a început activitatea sa de îndrumător spiritual, lucrând la formarea preoţilor şi a seminariştilor Comunităţii. În 1994 s-a întors în Franţa, unde a avut diferite responsabilităţi. A susţinut diverse reculegeri spirituale în Franţa şi în lume şi şi-a consolidat principalele sale teme de reculegere în cinci cărţi de spiritualitate. În ultimii ani s-a dedicat în principal îndrumării spirituale, predicării de reculegeri şi activităţilor pentru dezvoltarea Comunităţii în Asia şi Oceania, unde călătoreşte frecvent.

Recenzie apărută pe BRU.ro