Din sumar:

  • Perseverenţa în rugăciune – calea prin care Iubirea poate fi iubită
  • Binecuvântarea bisericii „Buna Vestire” din municipiul Bistriţa
  • Bilanţul pe 2009 al Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla
  • Pe urmele Sfântului Vasile cel Mare şi ale Sfântului Apostol Pavel
  • Dăruind… vei zidi
  • Suspinele libertăţii
  • Faţa lui Hristos şi un Giulgiu misterios
  • „Vacanţă all-inclusive”
  • „Isus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi” – maxime şi cugetări despre preoţie