Testament spiritual

Recenzii

“Oferim tuturor cititorilor acest volum omagial, aducându-ne aminte cu drag de Preasfinția Sa Florentin, mulțumindu-i, prin rugăciunile noastre, pentru întreaga sa activitate, pe care a pus-o în slujba lui Dumnezeu, păstorind turma care i-a fost încredințată.

Să păstrăm ca un îndemn cuvintele Sfintei Scripturi, pe care le rostea atât de des: «Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare-aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Isus Hristos, ieri și astăzi și în veci, este același» (Evrei 13,7-8).”

În amintirea Preasfinției Sale Florentin,

Pr. Dumitru Marius Cerghizan
Administrator al Eparhiei de Cluj-Gherla