Doamne, învață-ne să ne rugăm

Recenzii

Cartea aceasta este un tezaur spiritual făurit în reculegere și tăcere, un autentic dar al harului ceresc. Este opera unui părinte spiritual care ne propune un pelerinaj spre profunzimile inimii, acolo unde sălășluiesc liniștea, pace și bucuria. Nu este doar o carte cu învățături pioase, ci un suflu de aer curat, o înălțare spre cer, o cale spre rai. De aceea, se cade a fi prețuită și pusă la inimă ca o adevărată comoară. Doamne, învață-ne să ne rugăm nu este o carte ca altele despre rugăciune, ci un adevărat ceaslov al vieții spirituale. Este o carte plină de focul Spiritului Sfânt ce luminează toate adâncurile inimii.

* * *

André Louf s-a născut la Louvain (Belgia) în anul 1929. În 1947 a intrat în Mănăstirea cisterciană Mont-des-Cats (Franța), iar din anul 1955, după hirotonirea sa, a studiat teologia și științele biblice la Roma. În perioada 1963-1997 a împlinit misiunea de abate al Mănăstirii Mont-des-Cats,devenind ulterior eremit. Moare în anul 2010, lăsând în urma sa un număr mare de lucrări spirituale importante. Acest contemplativ a fost un maestru a cărei personalitate a regenerat ceea ce a atins. Autenticitatea vieții sale spirituale și numeroasele lui scrieri l-au impus drept unul dintre maeștri spirituali ai creștinismului contemporan.

* * *

„Unii se vor întreba: există oare o metodă „simplă” de rugăciune, o tehnică infailibilă pe care autorul ne-o prezintă? Cred că răspunsul se găsește doar în carte, prin lectură. Tolle et lege.

Lect. dr. Alin Tat
Facultatea de Teologie Greco-Catolică
Cluj-Napoca