Video: Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu

Ultima carte a părintelui Jacques Philippe: "Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu". Iată un izvor prețios pentru a înțelege importanța receptivității spirituale. Pace și har!

Publicată de Avram Daniel pe Miercuri, 10 mai 2017

Urmăriți alăturat prezentarea pe care pr. Daniel Avram, directorul Editurii, o face cărții „Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu”, semnată de Jacques Philippe.