Din sumar:

  • Tatăl nostru, care eşti în ceruri…
  • Întâlnirea Ierarhilor orientali catolici din Europa
  • A fi creştin azi în Orientul Mijlociu
  • Armonii Sacre în Catedrala “Schimbarea la Faţă”
  • Plenara Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor
  • Încă o făclie aprinsă în candelabrul Bisericii: Fericitul Bogdánffy Szilárd
  • Pr. Vasile Gherman, vrednic mărturisitor al credinţei greco-catolice, a trecut la Domnul
  • Despre credinţa în Purgatoriu
  • Mierea, un aliment valoros pentru sănătate